Kotisivujen teko

Tässä esitellään kotisivujen teko vaihe vaiheelta, aina suunnittelusta valmiiseen kotisivuun asti.

Aloita kotisivujen teko suunnittelulla

Kotisivujen toteutus kannattaa aloittaa suunnittelemalla. Heti aluksi kannattaa selkeyttää itselle, mikä on kotisivujen tavoite ja keitä kohderyhmään kuuluu. Kannattaa myös tutustua mahdollisten kilpailijoiden sivustoihin.

Suunnitteluvaiheessa kannattaa myös miettiä, haluaako nettisivut tehdä itse vai tarvitseeko niiden tekemiseen ammattilaisen apua. Tämä on tietenkin sekä kustannus- että aikakysymys; itse tekemällä kotisivut voi saada hyvinkin edullisesti, toisaalta silloin niiden tekemiseen menee todennäköisesti myös enemmän aikaa eikä lopputulos välttämättä ole yhtä laadukas.

Kotisivukone vai kotisivujen teko WordPressillä?

Alkuvaiheen suunnittelun jälkeen on aika valita itselle sopiva nettisivujen alusta. Vaihtoehtona ovat valmiit kotisivukoneet tai erilaiset julkaisujärjestelmät. Kotisivukoneet ovat yleensä suljetun lähdekoodin maksullisia ohjelmistoja ja niiden muokkausmahdollisuudetkin ovat rajalliset. Toki kotisivujen teko niiden avulla, voi onnistua nopeastikin verrattuna erilaisiin julkaisujärjestelmiin, jotka vaativat usein enemmän perehtymistä.

Maailman käytetyin julkaisujärjestelmä kotisivujen tekoon on WordPress ja sitä käyttävät niin isot kuin pienetkin yritykset. WordPress on avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmä, jonka muokattavuus on käytännössä rajaton. Siihen löytyy myös tuhansia valmiita ulkoasuteemoja ja lisäosia, joiden avulla erilaisten toiminnallisuuksien toteuttaminen sivustolle onnistuu myös ilman koodaustaitoja.

WordPressin suosion ansiosta, sillä on maailmanlaajuinen käyttäjäyhteisö. Käyttäjäyhteisöltä saa apua ongelmatilanteissa erilaisten keskustelufoorumeiden ja ohjeiden muodossa. Toisaalta myös WordPress-ammattilaisia on olemassa todella paljon, joten jos olet valmis maksamaan kotisivujesi toteuttamisesta, saat ammattilaisen avulla varmasti juuri sellaiset sivut kuin haluat.

Muita avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiä ovat esimerkiksi Joomla ja Drupal. Ne eivät ole yltäneet suosiossaan lähellekään WordPressin tasoa, joten esimerkiksi ulkoasuteemoja ja lisäosia on vähemmän saatavilla. Tässä ohjeessa keskitytään erityisesti kotisivujen tekemiseen WordPressin avulla.

Varaa domain ja kotisivutila

Kotisivujen tekoon WordPressillä tarvitset oman domainin eli verkko-osoitteen sekä kotisivutilan. Yleensä nämä saa ostettua yhdeltä palveluntarjoajalta samassa paketissa. Hyvän verkko-osoitteen miettimiseen kannattaa käyttää hetki, sillä sen tulisi olla helposti muistettava ja kirjoitettava. Se voi myös auttaa hakukonenäkyvyydessä, jos siihen sisällytetään tärkein hakutermi, jolla yritys haluaa näkyä esimerkiksi Googlessa.

Kotisivutilana voi toimia webhotelli tai WordPress-optimoitu palvelin. Palvelimen nopeus ja sijainti vaikuttavat suoraan myös nettisivun nopeuteen ja hakukonesijoitukseen. Kannattaakin kiinnittää huomiota hyvän palveluntarjoajan valintaan. Palvelimen tulisi sijaita mahdollisimman lähellä käyttäjiä eli esimerkiksi suomalaisille suunnatun sivuston palvelin olisi hyvä sijaita Suomessa. Netistä löytyy myös kattava webhotelli vertailu.

Kannattaa kiinnittää huomiota myös palveluiden varmuuteen ja asiakaspalvelun laatuun, sillä kukaan tuskin haluaa omalle sivustolle toistuvia käyttökatkoksia, jotka johtuvat palveluntarjoajasta. Tuskin kukaan myöskään haluaa palveluntarjoajaa, joka ongelmien ilmaantuessa vastaa usean päivän viiveellä yhteydenottoihin.

Aloita nettisivujen teko

Varsinainen kotisivujen teko kannattaa aloittaa ulkoasuteeman valinnalla. WordPressiin on saatavilla todella paljon erilaisia teemoja, joista osa on maksullisia ja osa ilmaisia. Ulkoasujen muokkausmahdollisuudet vaihtelevat laajasti ja kannattaakin tutustua useampaan vaihtoehtoon ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Ulkoasun tulee tietenkin sopia yrityksen logoon ja visuaalisen ilmeeseen. Ulkoasua on kuitenkin tärkeä miettiä myös kävijöiden kannalta. Sen tulisi olla selkeä ja heidän tulisi helposti löytää sivuilta etsimänsä tieto. Nykyaikaisen sivuston tulee olla myös responsiivinen eli skaalautua eri laitteille sopivaksi.

Yksi tärkeimmistä vaiheista nettisivujen teossa on tietenkin sisällön luominen. Kannattaa alkusi miettiä, mikä on tärkeää asiakkaan kannalta ja mitä tietoa hän voi tarvita. On hyvä myös miettiä, olisiko sivustolla mahdollista käyttää esimerkiksi asiakasreferenssejä tai -arvioita, jotka voivat tutkitusti vaikuttaa positiivisesti ostopäätökseen.

Kävijöiden hankkiminen nettisivuille

Pelkät upean näköiset ja informatiiviset kotisivut eivät kuitenkaan riitä, jos niille ei tule lainkaan kävijöitä. Nettisivuille voidaan saada liikennettä esimerkiksi Google Ads -mainonnan, sosiaalisen median kanavien ja hakukoneoptimoinnin kautta.

Hakukoneoptimoinnin avulla varmistetaan, että kotisivut näkyvät esimerkiksi hakukone Googlen tuloksissa ja sivustoille saadaan luontaista hakukoneliikennettä. Jokainen voi vaikuttaa merkittävästi oman kotisivun hakukonetuloksiin, jos vain aikaa ja kiinnostusta löytyy.

Hakukoneoptimointiin liittyen löytyy todella paljon erilaisia ohjeita, kursseja ja materiaaleja, joiden avulla voi jo päästä pitkälle. Jos kyseessä on todella kilpailtu aihealue, voi hakukonenäkyvyyden saaminenkin olla kuitenkin todella työlästä, koska todennäköisesti myös muut ovat panostaneet nettisivujen hakukoneoptimointiin. Tarvittaessa hakukoneoptimointiin voi ostaa apua myös ammattilaiselta.

Kotisivujen ylläpito

Kun kotisivut ovat valmiit, ei niitä voi jättää vain lepäämään. Nykyaikaisten kotisivujen sisältöä päivitetään säännöllisesti ja nettisivujen tulisi olla ajan tasalla. Niille voi tuottaa myös myöhemmin lisää sisältöä, jos esimerkiksi jokin tuote on jäänyt alkuvaiheessa puuttumaan tai sivustolle halutaan lisätä kokonaan uusi palvelu.

Sisällön päivittämisen lisäksi, on erittäin tärkeää pitää WordPress-julkaisujärjestelmän, ulkoasuteeman ja lisäosien päivitykset ajan tasalla. Päivitysten laiminlyönti voi olla pahimmillaan tietoturvariski, sillä sivustoille murtaudutaan usein nimenomaan päivittämättömien lisäosien kautta.

Palveluntarjoajilta löytyy usein erilaisia automaatioita webhotelleista päivitysten asentamiseen, näitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää. On olemassa myös erilaisia WordPress-ylläpitopalveluita, joissa päivitykset hoidetaan asiakkaan puolesta.

Kannattaa myös aina tarkkaan harkita, mitä lisäosia sivustolle asentaa ja pitää vain aktiivisesti käytössä olevat lisäosat asennettuina. Käyttöön kannattaa valita vain sellaisia ulkoasuteemoja ja lisäosia, joita päivitetään säännöllisesti vähintäänkin tietoturvan osalta.

Nettisivujen seuranta

Nettisivujen seuranta kannattaa toteuttaa esimerkiksi ilmaisen Google Analyticsin avulla. On tärkeä seurata paitsi kävijämääriä, myös sivustolla vietettyä aikaa ja erilaisten tavoitteiden toteutumista. Verkkokaupassa voidaan esimerkiksi seurata sitä, jättävätkö asiakkaat ostokset kesken aina tietyssä vaiheessa. Näin on mahdollista havaita ostoprosessiin liittyviä ongelmia ja puuttua niihin.

Toinen hyvä työkalu nettisivujen seurantaa varten on Google Search Console, joka on myös täysin ilmainen. Sen avulla voidaan seurata ja ylläpitää sivuston näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa, sen avulla on mahdollista saada myös käsitys siitä, millä hakusanoilla kävijät sivustolle löytävät tällä hetkellä.